Pogoji uporabe in avtorstvo

Pogoji uporabe spletnih strani in avtorstvo

Splošne določbe

Spletno mesto (domacakosta.si) in z njo povezane vsebine so last podjetja Fotonatur d.o.o., Dobja vas 189, 2390 Ravne na Korokem, matična številka: 8471045000.

Navdeni splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto in vse njegove posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali aplikacije na spletnih straneh, če za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

DOMAČA KOŠTA si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Vsebine spletnega mesta in omejitev odgovornosti pri uporabi spletnega mesta

Vsebine, objavljene na spletnem mestu (v nadaljevanju vsebine), so nastale z najboljšim namenom obveščanja in zagotavljanja koristnih in uporabnih vsebin za obiskovalce spletnega mesta. Uporabniki naročajo na lastno odgovornost. Izdelke Domača košta obiskovalec spletne strani kupi po lastni želji in na lastno odgovornost.

Domača košta se trudi na spletnih straneh po svojih najboljših močeh zagotavljati točnost in pravilnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti glede točnosti in pravilnosti na spletnih straneh objavljenih ali prek obvestil (e-novice) posredovanih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe ali izbrisa že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletnih strani ali prejemniku obvestil nastala zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe tam objavljenih informacij in drugih vsebin.

DOMAČA KOŠTA prav tako ne odgovarja za poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani in jih uporabljati (vključno s poškodbami, ki jih povzročijo virusi).

Domača košta si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnih strani na kakršenkoli način in brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takih sprememb.

Spletno mesto in z njim povezane vsebine se smejo uporabljati le v nekomercialne namene in ob upoštevanju avtorskih pravic v skladu z zakonom in temi splošnimi pogoji uporabe.

Avtorske pravice 

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnih straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Če pri posamezni vsebini na spletnih straneh ni navedeno drugače, je vsebine spletnih strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se ne spreminjajo, ne predelujejo ter da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom »DOMAČA KOŠTA«, ki kaže na spletno mesto domacakosta.si

Varstvo osebnih podatkov

Pri Domači košti spoštujemo zasebnost in varnost osebnih podatkov uporabnikov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni spodaj v Politiki zasebnosti (povezava do politike zasebnosti). Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR) ter z drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Piškotki

Spletno mesto uporablja besedilne datoteke (t. i. »piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletnega mesta, in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.